سوریه خواستار کمک به تلاش های دولت برای غلبه بر پیامدهای زلزله ویرانگر است

دمشق-سانا

وزارت امور خارجه سوریه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا دست یاری دراز کرده و از تلاش‌های دولت سوریه برای مقابله با پیامدهای زلزله ویرانگر حمایت کنند.

درخواست وزارت امور خارجه همچنین به دبیرخانه سازمان ملل متحد و آژانس ها و صندوق های تخصصی آن، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر سازمان های بین المللی، دولتی و غیردولتی ارسال شد.

دولت سوریه از کشورها و سازمان‌هایی که همبستگی خود را با سوریه و مردم آن ابراز کردند و با قربانیان این زلزله ویرانگر ابراز همدردی کردند و تمایل خود را برای کمک به مردم سوریه اعلام کردند، تشکر و قدردانی می‌کند.