شاعر سوری خانم دانا ابو محمود به مرحله نیمه نهایی مسابقات شاهزاده شاعران در امارات راه یافت

امارات – سانا

شاعر سوری خانم دانا ابومحمود با شرکت در مسابقه «شاهزاده شعرا» در دهمین دوره آن در امارات به نیمه نهایی آن راه یافت.

1300 شاعر زن و مرد از کشورهای مختلف عربی برای شرکت در مرحله اول مسابقات ثبت نام کردند که 150 نفر از آنها برگزیده شدند.

ودر مرحله دوم دانا از بین چهل شاعر و در مرحله سوم دانا نیز از میان بیست شاعر انتخاب شد و بهمین ترتیب این شاعر سوری به نیمه نهایی مسابقات شاهزاده شاعران صعود کرد.