بازداشت سه فلسطینی در الخلیل توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز سه فلسطینی در شهر الخلیل در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر ضمن یورش به اردوگاه العروب در شمال شهر سه فلسطینی را بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگر دیروز ده ها فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.