وزارت دفاع روسیه از کشته شدن 30 سرباز اوکراینی طی 24 ساعت گذشته در محور کوبیانسک و سایر مناطق خبر داد

وزارت دفاع روسیه از کشته شدن 30 سرباز اوکراینی طی 24 ساعت گذشته در محور کوبیانسک و سایر مناطق خبر داد