مسکو: ثبت اودسا در فهرست میراث جهانی یونسکو یک تصمیم سیاسی است

مسکو-سانا

وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که تصمیم سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برای ثبت مرکز تاریخی اودسا ​​در فهرست میراث فرهنگی جهان و فهرست میراث جهانی در معرض تهدید یک تصمیم سیاسی است.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: تعدادی از کشورهای غربی با کمک آشکار دبیرخانه یونسکو که بی طرفی خود را از دست داده است، عجولانه تصمیمی سیاسی گرفتند که مرکز تاریخی شهر مشرف به دریای سیاه را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار دهند، بدون اینکه به استانداردهای فعلی یونسکو احترام بگذارند. 

این وزارتخانه افزود: کشورهای غربی یک بار دیگر نه تنها بی توجهی خود به مقررات کمیته میراث جهانی، بلکه نیز تمایل خود را برای قربانی کردن اعتبار بالای یونسکو و معاهده 1972 آن برای تحقق منافع ژئوپلیتیک خود نشان دادند.

در این بیانیه همچنین آمده است: ما به دور از بحث در مورد میراث فرهنگی مهم و گذشته تاریخی باشکوه اودسا به عنوان بخشی از دولت روسیه، گنجاندن آن در بین اشیاء در معرض خطر را کاملاً طبیعی می دانیم، اما در عین حال روشن شدن حقیقت ضروری است.

وزارت خارجه روسیه در پایان عنوان کرد: حقیقت این است که تنها تهدیدی که برای این شهر با تاریخ غنی وجود دارد، رژیم نازی اوکراین است که به طور سیستماتیک بناهای یادبود امپراتریس کاترین دوم و رفقایش که اودسا را ​​تأسیس کردند را تخریب می کند.