دفاع روسیه: از بین بردن بیش از 30 سرباز اوکراینی در محور کراسنولیمانسکی و انهدام سامانه توپخانه ای ام-777 ارسال شده از آمریکا در منطقه سورسک جمهوری خلق دونتسک