خمیس: اجرای توافقنامه های امضا شده با شرکت های ایرانی

تهران-سانا

وزیر برق سوریه مهندس عماد خمیس با دکتر علی صالح آبادی مدیر کل بانک توسعه صادرات ایران دیدار کرد. در داین دیدار درباره اجرای توافقنامه های اجرا شده با شرکت های ایرانی بحث شده است.

خمیس بر اهمیت همکاری مشترک بین دو کشور به ویژه در این مرحله تأکید کرد.

صالح آبادی بر ادامه حمایت کشورش از سوریه تأکید کرد.

م.خ-محمد غیاث جاویش