شاهد أيضاً

حدود 5.5 میلیون پناهنده از دونباس و اوکراین وارد روسیه شده اند

مسكو-سانا حدود به 5.5میلیون پناهنده از خاک دونباس و اوکراین تا به امروز وارد روسیه …