بازداشت سه فلسطینی در رام الله توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر امروز سه فلسطینی در شمال غرب رام الله در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر ضمن یورش به شهرک بیت ریما به منازل فلسطینیان یورش بردند و سه فلسطینی را بازداشت کردند.