دندی: شورای امنیت باید به دور از هرگونه سیاسی کاری با (پرونده شیمیایی) سوریه به صورت عینی برخورد کند

نیویورک-سانا

دکتر الحکم دندی، معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد، بر ضرورت تجدید نظر شورای امنیت در رویکرد خود در مورد بررسی پرونده شیمیایی در سوریه از طریق برخورد عینی با تحولات مرتبط با آن و حفظ ماهیت فنی آن به دور از هرگونه سیاسی کاری تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به پیوستن داوطلبانه سوریه به کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی، گفت: سوریه به تعهدات خود عمل کرد و تمامی انبارها و تاسیسات تولیدی خود را در زمان بسیار کوتاه منهدم کرد.

دندی در جلسه امروز شورای امنیت درباره پرونده شیمیایی در سوریه گفت: امروز نیز مانند جلسات گذشته بدون هیچ گونه تحولی که شورا را ملزم به تشکیل جلسه برای بحث در مورد آنها می کند، ملاقات می کنیم، اما برخی کشورهای غربی همچنان بر تلف کردن وقت شورا و منابع  آن به هزینه سایر موضوعاتی که شایسته بحث در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی و رعایت اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است؛ اصرار دارند.

 وی بر رد اتهامات واهی این کشورها علیه سوریه که بر اساس آن گزارش‌های غیرحرفه‌ای و غیر عینی که در نتیجه فشارهای سیاسی وارد شده بر دبیرخانه فنی سازمان منع و تیم‌های مختلف آن منتشر شده است، تاکید کرد.

دندی بار دیگر بر محکومیت قاطع سوریه از استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط هر کسی، در هر زمان، مکان و تحت هر شرایطی تاکید کرد و گفت: سوریه داوطلبانه به سازمان منع تسلیحات شیمیایی ملحق شده و به تعهدات خود بر اساس آن توافق عمل کرده است، وتمامی ذخایر وتاسیسات آن را نابود کرده است. و همكاري خود با سازمان منع ادامه مي دهد.

شاهد أيضاً

اطفای یک حریق در محله القصور در درعا

درعا – سانا تیم های آتش نشانی درعا امروز یک حریق در محله القصور در …