السید: سوریه با همبستگی ملی و ایستادن در کنار ارتش پیروزی خواهد شد

دمشق-سانا

وزیر اوقاف سوریه دکتر عبدالستار السید تأکید کرد که سوریه بر دشمنان اسلام و تمدن انسانی پیروزی خواهد شد.

وی در سخنرانی اش در افتتاح مسجد و مزار نور الدین زنگی خاطر نشان کرد که پیروزی سوریه با پایبندی به ارزش های اخلاقی و همبستگی ملی و ایستادن در کنار ارتش سوریه محقق می شود.

وزیر اوقاف تأکید کرد که مراد از پروژه تکفیری که سوریه با آن مواجه است، از بین رفتن ارزش های اخلاقی و ایمانی چه اسلامی چه مسیحی است.

تعدادی از روحانیان و دانشمندان شهر دمشق در افتتاح مسجد حضور داشتند.

م.خ-محمد غیاث جاویش