رأی سازمان ملل به نفع سوریه در پرونده بلندی‌های اشغالی جولان

نیویورک-سانا

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را درباره بلندی‌های اشغالی جولان سوریه تصویب کرد و خواستار خروج رژیم صهیونیستی از این منطقه اشغالی شد.

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه «جولان سوریه» را با 92 رأی موافق، هشت رأی مخالف و 65 رأی ممتنع تصویب کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه‌ از رژیم صهیونیستی خواسته است که قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرایی کرده و از جولان اشغالی سوریه تا خط چهارم ژوئن 1967 عقب‌نشینی کند.

در این قطعنامه همچنین آمده است که تصمیم رژیم صهیونیستی در 14 دسامبر 1981 مبنی بر تحمیل قوانین خود بر جولان اشغالی سوریه باطل و فاقد اعتبار بوده و هیچ مشروعیتی ندارد و رژیم اشغالگر باید این قوانین را لغو کند.

الحکم دندی معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در این باره اظهار کرد: رای اکثریت کشورهای عضو به پیش نویس قطعنامه با عنوان “جولان سوریه” و همچنین رای به نفع قطعنامه‌های مربوط به فلسطین بیانگر تعهد این کشورها به اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل است.

دندی گفت: امتناع (اسرائیل) از اجرای قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت و مجمع عمومی مؤید ناتوانی غیرقابل قبول سازمان ملل در الزام این رژیم به پایان دادن اشغال جولان بوده و دلیل آن نیز مصونیت از پاسخگویی داده شده به رژیم اشغالگر توسط آمریکا و برخی کشورهای دیگر و حمایت نامحدود آنها از این رژیم در داخل و خارج از سازمان ملل است.

براساس اظهارات دندی، بیش از پنج دهه است که سالانه مجمع عمومی از «اسرائیل» خواسته تا به اشغال جولان سوریه پایان دهد. این مجمع همواره تاکید می کند که هرگونه تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر اعمال حاکمیت و قوانین خود در جولان اشغالی سوریه باطل و بی اعتبار است.

شورای امنیت همچنین با صدور قطعنامه 497 در سال 1981 با اشغال بلندی‌های جولان توسط رژیم صهیونیستی مخالفت و اعلام کرد: تصمیم تحریک آمیز رژیم صهیونیستی مبنی بر اعمال حاکمیت و قوانین خود در بلندی‌های جولان اشغالی سوریه فاقد اعتبار قانونی و بین‌المللی است.

وی نیز اظهار داشت: حمایت بی حد و حصر آمریکا و برخی دیگر از کشورها از رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از سازمان ملل، مقامات اشغالگر را به ادامه اقدامات تهاجمی و تشدید حملات خود به اراضی و تأسیسات غیرنظامی سوریه از جمله بنادر و فرودگاه های غیرنظامی تشویق کرد.

حملات اسرائیلی به سوریه جان غیرنظامیان را به خطر می اندازد، مانع ارسال کمک های بشردوستانه سازمان ملل به این کشور می شود و صلح و امنیت در منطقه و جهان را تهدید می کند.

دندی در ادامه گفت: سوریه بار دیگر از سازمان ملل می‌خواهد تا قطعنامه‌های خود را برای پایان دادن به اشغال جولان سوریه و دیگر سرزمین‌های عربی اشغالی توسط رژیم صهیونیستی، توقف حملات این رژیم به خاک سوریه و پایان دادن به جنایات گسترده آن اجرا کند.

دندی بر پایبندی قاطع سوریه به حق خود در بازگرداندن کامل جولان اشغالی تا خط چهارم ژوئن 1967 با تمام ابزار موجود و مورد نیاز که توسط قوانین بین‌المللی تضمین شده است، تاکید کرد.

وی همچنین بر موضع سوریه در حمایت از مردم فلسطین در مبارزه برای آزادسازی کشورشان از اشغالگران و ایجاد یک کشور مستقل با پایتختی قدس تاکید نمود.   

معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در پایان بر حق بازگشت پناهجویان فلسطینی به سرزمین خود مطابق با قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد بویژه قطعنامه شماره 194 سال 1948 و حق عضويت کامل فلسطين در سازمان ملل متحد تاکید کرد.