نشست گفتگوهای عمیق سوریه و روسیه در مسکو درباره بخش های مختلف… گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری و افزایش سرمایه گذاری ها

مسکو – سانا

امروز نشست گفتگوهای سوریه و روسیه به ریاست رئیس کمیته مشترک سوری و روسیه، منصور عزام، وزیر امور ریاست جمهوری و اریک فزولین، وزیر ساخت و ساز، مسکن و خدمات عمومی در مسکو تشکیل شد.

گفت و گوهای درباره ارزیابی واقعیت همکاری های اقتصادی دو کشور در زمینه های مختلف و مبادلات تجاری بین آنها در سطح هر دو بخش دولتی و خصوصی و راه های ممکن برای افزایش حجم این مبادله متمرکز بود.

در این گفت وگوها همچنین در خصوص همکاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی نیز بحث و تبادل نظر شد.

دو طرف از نهایی شدن توافقنامه گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور استقبال کردند.

این گفتگوها بر تلاش های مشترک برای سرمایه گذاری در پرونده انرژی چه در بخش نفت و گاز چه در بخش برق متمرکز بود.

بخش‌های بهداشت و آموزش نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف با تشکیل سیزدهمین نشست کمیته مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری سوریه و روسیه توافق کردند.

دکتر كنان ياغی وزیر دارایی، دکتر قيس خضردبیرکل ریاست شورای وزیران، دکتر بشار الجعفری سفیر سوریه در مسکو و دکتر منى السعيد از ریاست شورای وزیران جمهوری در نشست گفتگوها شرکت کردند.