رژیم اردوغان دسترسی به اخبار کامیون های حامل اسلحه به تروریست ها ممنوع کرد

استانبول-سانا

رژیم اردوغان دسترسی به اخبار کامیون های  حامل اسلحه به تروریست ها در سوریه تحت نظارت سیستم اطلاعات ترکیه، وآنچه روزنامه جمهوریت ترکیه قبلا منتشر کرده بود، ممنوع کرد.

خبرگزاری سیهان ترکیه یاد کرد که دسترسی به لینک ها اخبار مربوط به گزارش “ژاندارمری” که روزنامه جمهوریت منتشر کرده بوده، علاوه بر ویدئو وعکسهای که کامیون های حامل اسلحه به تروریست ها در سوریه ومتعلق به سیستم اطلاعات ترکیه را نشان می دهد، مسدود شد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی: یک جوان فلسطینی در شهرک المزرعه الغربیه در شمال رام الله به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید