سوسان :بهانه های اشغالگر ترکیه برای توجیه شکست سیاسی خود در سوریه  هرگز کسی را فریب نمی دهد 

آستانه – سانا

ایمن سوسان معاون وزیر امور خارجه ومهاجران ، رئیس هیأت نمایندگی سوریه در نوزدهمین نشست بین‌المللی آستانه، تاکید کرد که جهان به دلیل ذهنیت هژمونی و انحصارگرایی شاهد تشدید تنش جدیدی  به علت در تصمیم گیری های بین المللی که بر سیاست دولت آمریکا حاکم است و سوریه از این سیاست ها با هدف تحمیل قیمومیت علیه آن و مصادره تصمیم ملی آن آسیب دیده است

سوسان در یک کنفرانس مطبوعاتی که امروز در پایان این نشست برگزار شد،گفت :  هرگونه حضور غیرقانونی  در خاک سوریه، نقض قوانین بین‌المللی است و هدف آن جلوگیری از تحکیم ثبات در سوریه و مانع از روند بازسازی است و  باید پایان داد.

وی افزود: دولت آمریکا از همه اشکال دروغ و اطلاعات نادرست استفاده کرده و تروریست ها را از بیش از 90 کشور برای کشتار مردم سوریه وارد کرده است و تروریسم اقتصادی خود را با اقدامات قهری یکجانبه و سرقت نفت و گندم سوریه ادامه می دهد.

وی در این زمینه اضافه کرد که حضور غیرقانونی خارجی در خاک سوریه نقض قوانین بین المللی است و با هدف جلوگیری از تحکیم ثبات در سوریه و بازسازی است و این حضور باید فورا و بدون قید و شرط پایان یابد.