لاورنتیف : خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه به تثبیت اوضاع در این جمهوری کمک خواهد کرد

آستانه – سانا

“الکساندر لاورنتیف” نماینده ویژه روسیه در امور سوریه  تاکید کرد که خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه به تثبیت اوضاع در این جمهوری کمک خواهد کرد.

لاورنتیف در آستانه آغاز نوزدهمین دور مذاکرات آستانه به خبرنگاران با بیان اینکه ترکیه از قبل روسیه را از عملیات هوایی خود در سوریه و عراق مطلع نکرده است، گفت: این موضوع در نشست آستانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لاورنتیف افزود : از رژیم ترکیه ای خود می خواهیم که برای جلوگیری از تشدید تنش ها خویشتنداری کنند؛ نه فقط در مناطق شمال و شمال شرقی سوریه بلکه در همه اراضی آن است .

نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه گفت که مسکو هنوز معتقد است که مکانیسم فرامرزی کمک به سوریه قدیمی است، باید کنار گذاشته شود.

لاورنتیف در خصوص ادعاهای غرب مبنی بر هدف قرار دادن مناطقی در منطقه کاهش تنش در ادلب توسط ارتش سوریه با مشارکت روسیه گفت: اطلاعاتی که در رسانه های غربی در خصوص این ادعاها منتشر شد کذب است