وزارت دفاع روسیه:  دو سامانه پرتاب موشک های آمریکایی HIMARS با موشک های دقیق در منطقه کراماتورسک در دونتسک منهدم شدند