فردا..با مشارکت 23 شرکت سوری وخارجی آغاز فعالیت های نمایشگاه کشاورزی ودامپزشکی

دمشق-سانا

فردا..با مشارکت 23 شرکت سوری وخارجی”المان وفرانسه وایتالیایی”  وبا مشارکت وسیع از وزارت کشاورزی سوریه فعالیت های نمایشگاه کشاورزی ودامپزشکی آغاز می کند.

مدیر بازاریابی کشاورزی در وزارت کشاورزی مهندس مهند الاصفر تاکید کرد که نمایشگاه که تا 16 ماه جاری ادامه دارد، روی جنبه های فعالیت کشاورزی ودامداری ولوازم تولید آن مانند لوازم دامپزشکی ودارو وواکسن وصنایع کشاورزی ومواد غذایی وماشین آلات ومطالعات اقتصادی، تمرکز دارد.

مهندس مهند الاصفر توضیح داد که وزارت کشاورزی سوریه با تعداد از داروی دامپزشکی وواکسن ها که خود وزارت تولید می کند مشارکت می کند، علاوه بر محصولات کشاورزی ولوازم کشاورزی ودامداری است.

مهندس الاصفر افزود : هدف از این نمایشگاه حفظ ارتباط بین پرورش دهندگان وتولید کنندگان وتجار ومصرف کنندگان وباز کردن بازارهای صادراتی جدید برای محصولات کشاورزی ودامداری وافزایش اطمینان مصرف کنندگان داخلی به کیفیت محصولات محلی می باشد.

مهندس مهند الاصفر اشاره کرد که بازگشت برگزاری نمایشگاه ها آغاز بهبود اقتصاد سوریه وبازگشت چرخ تولید علیرغم شرایط سختی سوریه، نشان می دهد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

السهوی: تاکنون موردی از آبله میمون در سوریه مشاهده نشده است

دمشق – سانا  مدیر بیماری های واگیر و مزمن در وزارت بهداشت سوریه دکتر زهیر …