افتتاح جشنواره بازار ماهیانه در سالن ورزشی الجلاء در المزه

دمشق-سانا

دیروز در سالن ورزشی الجلاء در المزه جشنواره بازار ماهیانه که اتاق صنعتی دمشق وریف آن با همکاری دبیرخانه کامپین “عیشها غیر 2015″ آن را برگزار می کند، با مشارکت حدود 60 شرکت صنعتی در بخش های نساجی، مواد غذایی، مواد مهندسی وشیمیایی، افتتاح شد.

وزیر صنعت کمال طعمه تصریح کرد که این جشنواره یک فعالیت بازاریابی مهمی برای تولیدات صنعتی ملی به شمار می رود.

م.خ-محمد غیاث جاویش

شاهد أيضاً

فردا.. افتتاح جشنواره بازار ماهیانه در سالن ورزشی الجلاء در المزه

دمشق_سانا فردا در سالن ورزشی الجلاء در المزه جشنواره بازار ماهیانه که اتاق صنعتی دمشق …