پوتین: سرویس های اطلاعاتی غربی و در راس آن در آمریکا به گروه های تروریستی کمک و از آنها حمایت مالی می کنند

آستانه – سانا

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که سرویس های اطلاعاتی غرب به ویژه در آمریکا به گروه های تروریستی کمک می کنند و به نحوی از آنها حمایت مالی می کنند که منجر به افزایش تنش ها در مرزهای روسیه می شود.

پوتین امروز در جریان نشست سران روسیه و آسیای مرکزی در آستانه پایتخت قزاقستان گفت: در مرز جنوبی ما یک کانون تنش وجود دارد و در عین حال سرویس های اطلاعاتی غربی و در راس آن در آمریکا به گروه های تروریستی کمک و از آنها حمایت مالی می کنند.

پوتین خاطرنشان کرد که روسیه آماده تقویت همکاری با دوستان در آسیای مرکزی از جمله گسترش مسیرهای توزیع است.

پوتین توضیح داد که مبادلات تجاری بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی دو برابر افزایش یافته و در نیمه اول سال جاری به 80.1 میلیارد دلار رسیده است.