تجاوز قایق های رژیم اشغالگر به ماهیگیران فلسطینی در شمال نوار غزه

قدس اشغالی – سانا

قایق های رژیم اشغالگر اسرائیلی امروز به ماهیگیران فلسطینی در شمال نوار محاصره شده غزه حمله کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که شناور های رژیم اشغالگر به سمت قایق های ماهیگیران فلسطینی در قبال سواحل مناطق الواحه و السودانیه در شمال نوار غزه تیر اندازی و ماهیگیران فلسطینی را مجبور به ترک دریا کردند.

لازم به ذکر است که شناور های رژیم اشغالگر دو روز قبل به سمت قایق های ماهیگران فلسطینی در قبال سواحل نوار غزه حمله کردند.