ایران: از تلاش های سوریه برای اجرای تعهدات خود در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی تقدیر می کنیم

نيويورک-سانا

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به تلاش‌های سوریه برای اجرای تعهدات خود در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از شورای امنیت خواست از تعامل سازنده کنونی میان سوریه و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی حمایت کند.

به گزارش فارس، دیپلمات ارشد ایران که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخن می‌گفت، افزود: در شرایطی که جمهوری عربی سوریه الزامات کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را رعایت کرده و به همکاری سازنده با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ادامه می‌دهد، مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی و استاندارد دوگانه تنها بحث‌ها را از ماهیت آن منحرف کرده و می‌تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر سئوال ببرد و آن را تضعیف کند.

وی اضافه کرد: ما تداوم ارتباطات و تعامل بین سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و جمهوری عربی سوریه را تشویق می‌کنیم و از دولت سوریه برای ارائه یکصد وششمین گزارش ماهانه یه مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تقدیر می‌کنیم. سوریه در این گزارش جزئیات اقدامات خود در جهت حذف سلاح‌های شیمیایی و تاسیسات تولید آن را تشریح کرده است.

ایروانی ادامه داد: ما معتقدیم اکنون برای شورای امنیت یک فرصت مناسب در جهت بازگرداندن بحث‌ها در این رابطه به مسیر فنی در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ایجاد شده و این امر زمینه گفت‌وگوی سازنده میان سوریه و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای حل مسائل را فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت:ایران همواره با قوی‌ترین واژه‌ها استفاده از سلاح‌های شیمیائی را توسط هرکس، در هر کجا و تحت هر شرایطی محکوم کرده است.. کشور ما نیز با این باور بین المللی همراه است که استفاده از این قبیل سلاح‌های غیر انسانی، باعث تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و نباید تحمل شود.

ایروانی تصریح کرد: تنها راه تضمین اینکه سلاح‌های شیمیایی هرگز دوباره استفاده نشوند، این است که همه این سلاح‌ها در سطح جهانی حذف شود و تمام اقدامات ضروری برای جلوگیری از تولید این قبیل سلاح‌های کشتار جمعی اتخاذ شود.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ما معتقدیم سیاسی کردن اجرای کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و استفاده از سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) برای اهداف سیاسی، مشروعیت این کنوانسیون و این سازمان را در معرض خطر قرار می‌دهد.