نبنزیا : روسیه همیشه برای دفاع از منافع خود آماده هستیم

سازمان ملل – سانا 

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که هدف کشورهای غربی تضعیف روسیه است تا مسکو را در نهایت به پذیرش‌ خواسته‌هایشان مجبور کنند.

به گزارش خبرگزاری تاس “واسیلی نبنزیا» در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت:. همانند دهه‌ها و قرن‌های گذشته ما همچنان برای دفاع از منافع سرزمین پدری خود و حمایت از ناتوانان آماده هستیم. این در خون ماست و هیچ تبلیغات سیاسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.