خبرنگار سانا: شبه نظامیان” قسد” تعدادی از شهروندان را در جریان تظاهرات اعتراضی در شهر قامشلی در مخالفت با بستن مدارس خصوصی و دولتی که برنامه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش سوریه را اتخاذ می کنند توسط شبه نظامیان ربودند.

شاهد أيضاً

3 فیلم سوری در جشنواره سینمانا در سلطان نشین عمان

دمشق-سانا مؤسسه عمومی سینمای سوریه با سه فیلم (الحکیم)، (فیلم طویل جدا/ فیلم بسیار طولانی) …