نتایج عالی تیم سوارکاران سوریه در مسابقات پرش با اسب اردن

امان – سانا

مسابقات بين المللی  پرش با اسب عیاد در اردن با معرفی سوارکاران برتر به اتمام رسید و سوارکاران سوری موفق به کسب نتایج بسیار عالی شدند.

سوارکار رامی شاهين در رده سمول تور وميديوم تور رتبه اول را کسب کرد.

سوارکار زين زبيبی در رده ميديوم تور صاحب مقام چهارم شد.