آغاز به کار کنفرانس اتحادیه بین‌المللی مخابرات

بخارست – سانا

کنفرانس اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITUPP22 امروز در شهر بخارست رومانی با حضور هولین ژائو دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات و مهندس ایاد الخطیب وزیر ارتباطات و فناوری سوریه آغاز به کار کرد.

وزیر ایاد الخطیب در سخنرانی خود گفت: علیرغم جنگ تروریستی علیه سوریه و محاصره اعمال شده توسط برخی از کشورها، دولت سوریه استراتژی تحول دیجیتال را تصویب کرده است.

وزیر الخطیب بر لزوم اقدام مشترک برای تدوین سیاست ها و راهبردی ها جهت مشارکت همه کشورها در تحول دیجیتال تاکید نمود.