سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد: الگوی جهان تک قطبی که منافع نخبگان غربی را برآورده می‌کند، در حال فروپاشی است و ما شاهد تولد یک نظم جهانی جدید عاری از نازیسم و استعمار هستیم