وزارت دفاع روسیه: سرنگونی یک جنگنده میگ اوکراین و 7 پهپاد در نزدیکی مناطق دنيبروبيتروفسک و جمهوری خلق دونتسک و زاپوریژیا و خیروسون

وزارت دفاع روسیه: سرنگونی یک جنگنده میگ اوکراین و 7 پهپاد در نزدیکی مناطق دنيبروبيتروفسک و جمهوری خلق دونتسک و زاپوریژیا و خیروسون

شاهد أيضاً

قتل عام جدید اشغالگر در جنین

قدس اشغالی- سانا 9 شهید فلسطینی و ده ها مجروح قربانی قتل عام رژیم صهیونیستی …