مدیر اداره عمومی بیمارستان الباسل: آمار غیرنهایی قربانیان حادثه غرق قایق به 89 نفر رسیده است، 14 نفر(از جمله 2 نفر در بخش مراقبت های ویژه) در بیمارستان الباسل تحت درمان قرار دارند

مدیر اداره عمومی بیمارستان الباسل: آمار غیرنهایی قربانیان حادثه غرق قایق به 89 نفر رسیده است، 14 نفر(از جمله 2 نفر در بخش مراقبت های ویژه) در بیمارستان الباسل تحت درمان قرار دارند

شاهد أيضاً

شهادت جوانی فلسطینی بر اثر اصابت گلوله های اشغالگران در نابلس

قدس اشغالی – سانا یک جوان فلسطینی امروز در شهر نابلس در کرانه باختری بر …