آغاز فعالیت یک کارگاه در مورد “تحول دیجیتال در آموزش و پرورش”

دمشق-سانا

 

کارگاه در مورد “تحول دیجیتال در آموزش و پرورش” که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا «اسکوا»در کتابخانه ملی اسد در دمشق برگزار می شود ، راه اندازی شد.

 

ادامه دارد..