تصاویری از آغاز انتخابات شوراهای محلی درهمه استان های کشور

دمشق

حومه دمشق

ادلب

درعا

حسکه

قنیطره

حماه

حلب

 

دیرالزور

لاذقیه

حومه رقه آزاد شده 

السویدا

طرطوس

حمص