مقداد استوارنامه های سفیر برزیل و نماینده برنامه جهانی غذا در سوریه را پذیرفت

دمشق – سانا

فیصل مقداد وزیر امور خارجه استوار نامه اندريه سانتوس سفیر جمهوری فدرال برزیل در سوریه را پذیرفت 

همچنین  دکتر  فیصل مقداد وزیر امور خارجه  استوارنامه  كينيث رای كروسلی نماینده برنامه جهانی غذا در سوریه را دریافت کرد و دو طرف بر اهمیت ایجاد روابط تاریخی بین سوریه و برنامه جهانی غذا برای رساندن کمک به مردم سوریه تاکید کردند

ادامه دارد