در راستای اجرای دستورات رئیس جمهور.. 1450 پرت اینترنت پرسرعت و دو ایستگاه تلفن همراه در شهر قدیمی حلب نصب شد

حلب – سانا

در راستای اجرای دستورات جناب رئیس جمهور بشار اسد و ارائه تسهیلات لازم برای فعالان اقتصادی در داخل شهر قدیمی، شرکت مخابرات سوریه پرت های اینترنت پرسرعت ADSL در تلفنخانه های خان الوزير والبارون را نصب کرد.

وزارت ارتباطات وفناوری درهمین باره توضیح داد: 800 پرت اینترنت جدیدی در تلفنخانه خان الوزیر و 650 پرت اینترنت در تلفنخانه البارون نصب شده و به بهره برداری رسیده است.

شرکت های سیریاتل و ام تی ان سوریه همچنین به منظور تقویت پوشش شبکه همراه در بازارهای حلب قدیمی ایستگاه های جدیدی نصب کردند و بازارهای الاحمديه – انطاكيا- خان الوزير را تحت پوشش نسل چهارم اینترنت قرار دادند.