لحظه به لحظه با تحولات عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین

  • ارتش روسیه به هدف قرار دادن مقرات و تجهیزات نیروهای اوکراینی به عنوان بخشی از عملیات ویژه روسیه برای حفاظت از دونباس ادامه می دهد..