مقداد: موضع سوریه و ایران در حمایت از مردم فلسطین تا رسیدن به حقوق مشروع خود که مهمترین آن ایجاد کشور مستقل است، قاطعانه است 

 

 

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی: در پی یورش نیروهای اشغالگر به اردوگاه و هدف قرار دادن یک خانه با موشک، تعداد شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین به 3 نفر افزایش یافت