خبرنگار سانا: حسین عرنوس نخست وزیر به منظور پیگیری خسارت های ناشی از طوفان اخیر و بازدید از تعدادی از پروژه ها در لاذقیه وارد این استان شد