دکتر بشار اسد دستور انتصاب دانشجویان فارغ التحصیل ودارای رتبه اول در هر رشته به عنوان استاد در دانشگاه بدون اعلامیه یا مسابقه، صادر کرد

دمشق_سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور شماره 25 که مجوز انتصاب دانشجویان رتبه اول در رشته های خودشان  بدون اعلامیه یا مسابقه برای تدریس در دانشگاه های سوریه تحت شرایط معین، صادر کرد.

دستور که دکتر بشار اسد صادر کرده، به ساخت قدرت دانشگاه های کشور کمک می کند، ودانشکده ها می توانند از دانشجویان رتبه اول استفاده کنند تا به اعضای هیئت علمی تبدیل شوند، بطورکه سطح علمی دانشگاه بالا برود.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

رئیس جمهور بشار اسد دستور عفو عمومی جنایات ارتکاب شده قبل از تاریخ 2 مه را صادر کرد

دمشق-سانا  رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره 13 سال 2021 متضمن عفو عمومی جنایات …