تیم ملی نوجوانان سوریه در مسابقات قهرمانی غرب آسیا با نتیجه 5 بر صفر همتای کویتی خود را شکست داد