نوزدهمین دورهٔ بازیهای مدیترانه امروز با شرکت سوریه آغاز می شود

الجزایر – سانا

شهر وهران الجزایر از امروز تا ششم ژوئیه سال دو هزار و بیست و دو میزبان نوزدهمین دورهٔ بازیهای ورزشی مدیترانه می‌شود.

حدود سه هزار و سیصد و نود ورزشکار از بیست و شش کشور جهان در بیست و چهار بازی این مسابقات به رقابت با یک دیگر می‌روند که دومین رکورد (بعد از بازی‌های تاراگونا دو هزار و هجده میلادی که با حضور سه هزار و ششصد و چهل و هشت ورزشکار در بیست و شش بازی برگزار شد) به حساب می‌آید.

ورزشکاران اعزامی سوریه در هفت بازی (بوکس، وزنه برداری، کشتی، سوارکاری، دو و میدانی، ژیمناستیک و جودو) این مسابقات شرکت می کنند.