وزارت امور خارجه روسیه: : “تهدیدات هسته ای” از سوی روسیه اعلام نشده و نخواهد شد و استفاده مسکو از سلاح هسته ای صرفا بر اساس منطق بازدارندگی است

 

 

شاهد أيضاً

شب موسیقی در دمشق در حمایت از انجمن بیماریهای پستان