عباس : مقدار گاز تولید شده توسط کارخانه های “زنجیره پالمیرا ” پایدار است وبیش ار 10 ملیون متر مکعب در روز است

حمص- سانا

وزیر نفت ومنابع معدنی مهندس سلیمان عباس تاکید کرد که مقدار گاز تولید شده توسط کارخانه های “زنجیره پالمیرا ” پایدار است وبیش ار 10 ملیون متر مکعب در روز است.

عباس طی بازدید خود به کارخانه گاز در ریف شرقی حمص بیان کرد که کارخانه گاز حیان روزانه حدود 3 ملیون متر مکعب را تولید می کند در حالیکه که کارخانه گاز ایبلا روزانه حدود 2 ملیون متر مکعب وکارخانه گاز جنوب منطقه جنوب مرکزی در حدود 5 ملیون متر مکعب را تولید می کنند.

عباس بر اهميت نقش ارتش جمهوري عربي سوريه در حمایت از اقتصاد سوریه وتامین نیازهای شهروندان در شرایط مختلف را تاکید کرد.

عباس در بیانیه ای به خبرنگاران اشاره كرد كه هىف قرار دادن کارخانه های گاز وخطوط نفتی از ابتدای بحران سوریه شروع شد وتاکید کرد بر کارگران علیرغم همه مشکلات مقاوم هستند ودر تولید گاز ونفت ادامه خواهند داد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه