برق استان های کشور به تدریج وصل می شود

دمشق – سانا

مرکز هماهنگی وزارت برق از وصل مجدد برق استان های کشور به صورت تدریجی خبر داد.

این مرکز به سانا اعلام کرد: با از سرگیری فعالیت نیروگاه های تولید برق جندر، الزاره، تشرین و التیم، برق استان های کشور به تدریج وصل می شود.

دیشب وزارت برق از وقوع یک نقض فنی در ایستگاه تبدیل برق الزاره که به توقف همه نیروگاه ها و قطع سراسری برق منجر شد، خبر داده بود.