نشست هیئت جمهوری عربی سوریه به ریاست دکتر ایمن سوسان با هیئت جمهوری فدرال روسیه در چارچوب مذاکرات آستانه18 درباره سوریه که در نور سلطان پایتخت قزاقستان برگزار می شود ،آغاز شد 

شاهد أيضاً

روستای بارمایا در بانیاس به روایت تصویر