آغاز چهارمین نشست برای پیگیری کنفرانس بین المللی بازگشت آوارگان سوری

دمشق – سانا 

چهارمین نشست مشترک سوریه و روسیه برای پیگیری کنفرانس بین المللی بازگشت پناهندگان و آوارگان سوری  آغاز شد .

نشست های  مشترک بین هیئت های وزیری هماهنگی سوریه و روسیه با هدف دستیابی به توافقنامه های همکاری در چندین زمینه و توزیع کمک های بشردوستانه در چندین منطقه، در کاخ کنفرانس های در دمشق و در تعدادی از استان ها برگزار می شوند .

و در زمینه رسانه ای وزارت اطلاع رسانی سوریه و نمایندگان وزارت توسعه دیجیتال و ارتباطات و رسانه های فدراسیون روسیه نشستی را تشکیل دادند.

احمد ضوا معاون وزیر اطلاع رسانی به خبرنگاران گفت: در این دیدار راه‌های افزایش همکاری‌ها در حوزه فنی رسانه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای آینده شاهد همکاری‌های خوب دو طرف در زمینه‌های رسانه ها، چاپ و عکاسی خواهیم بود.

این نشست ها شامل نشست مشترک بین هیئت های وزیری هماهنگی سوریه و روسیه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر سازمان های بشردوستانه می شود.

این نشست ها شامل جلسات مشترک دو طرف در استان های مختلف در بخش های اقتصاد، تجارت، آموزش عالی، رسانه ها ،آموزش، بهداشت، دادگستری، فرهنگ، اداره محلی، محیط زیست، انرژی، کشاورزی، اصلاح زراعی، حمل و نقل و صنعت و توزیع کمک ها و کتاب های درسی در تعدادی از استان ها نیز می شود.

شایان به ذکر است که این نشست ها حدود سه  روز به طول می‌انجامد