عــاجــل وزارت دفاع روسیه: 4 انبار مهمات، دو مرکز فرماندهی و تجمع نیروی انسانی و تجهیزات نظامی وابسته به نیروهای اوکراینی در 18 منطقه منهدم شدند

مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

دیدار رئیس جمهور دکتر بشار اسد با آرام کشیشیان اول رهبر ارامنه حوزه سیلیسی و هیات همراه 24-5-2022
دیدار رئیس جمهور دکتر بشار اسد با آرام کشیشیان اول رهبر ارامنه حوزه سیلیسی و هیات همراه 24-5-2022