سفیر عباس با مدیر آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر تقویت همکاری ها در زمینه انرژی و کاربردهای آن را بررسی کرد

ابو ظبی – سانا

سفیر سوریه در امارات متحده عربی دکتر غسان عباس با فرانچسکو لا کامیرا مدیر آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایرِنا راه های تقویت همکاری ها در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و کاربردهای آن جهت تحقق اهداف و دیدگاه ملی سوریه را بررسی کرد.

دو طرف در این دیدار اولویت‌های ملی سوریه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگزین و پروژه‌هایی که در استان‌های مختلف سوریه در حال انجام است، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دو طرف بر اهمیت دستیابی به چارچوب های همکاری مناسب در راستای حمایت از پروژه های انرژی تجدیدپذیر در سوریه تاکید کردند.

مهندس یونس علی مدیرکل مرکز ملی تحقیقات انرژی وزارت برق و دبیر کمیته منابع و انرژی در ریاست شورای وزیران مهندس فادی مصه در این نشست حضور داشتند.