وزارت دفاع روسیه: نیروهای موشکی و توپخانه ای روسیه 84 مرکز فرماندهی و 463 نقطه تجمع نیروها و تجهیزات نظامی اوکراینی را منهدم کردند