دفاع روسیه: نیروهای موشکی و توپخانه نیروی روسیه 325 منطقه تمرکز نیروهای و تجهیزات اوکراینی، 14 مرکز فرماندهی و 24 باتری توپخانه را هدف قرار دادند

شاهد أيضاً

کشته شدن چهار غیرنظامی در بمباران اوکراین به لوگانسک

لوگانسک – سانا  در نتیجه گلوله باران اوکراینی به شهر بریانکی در جمهوری خلق لوگانسک، …