وزارت امور خارجه روسیه: واکنش روسیه به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو به گام های آینده آنها بستگی دارد… وضعیت جهان پس از پیوستن آنها به شدت تغییر خواهد کرد

وزارت امور خارجه روسیه: واکنش روسیه به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو به گام های آینده آنها بستگی دارد… وضعیت جهان پس از پیوستن آنها به شدت تغییر خواهد کرد

شاهد أيضاً

به مناسبت روز جنگنده در روسیه.. جنگنده های (سو 35 اس) سورتی جنگی انجام دادند

مسكو-سانا به مناسبت روز جنگنده نظامی در روسیه، وزارت دفاع روسیه امروز تصاویری از سورتی …