وزارت دفاع روسیه: جنگنده ها و هلیکوپترهای روسیه 45 هدف نظامی اوکراینی را طی یک روز منهدم کردند